રાજસ્થાનથી ગુજરાતમાં માલધારીઓની હજરત, 5 હજાર ગાયો ગુજરાત આવી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.