યુપીના વધું એક નેતાની લાશ સંકાસ્પદ હાલતમાં મળી, હત્યાની શંકા

AAP leader's body found on the bridge, Sanjay Singh feared murder, police said - accident

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.