બિહારમાં 15 વર્ષથી એપીએમસી બંધ કરી દીધા પછી જે થયું તે 3 કાળા કાયદાથી ગુજરાતમાં થશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી and हिंदी.