કોરોના પહેલાં ભારતમાં એક પણ PPE કીટ બનતી ન હતી, આજે દિવસમાં ૩ લાખ PPE કીટ બનાવવાની ક્ષમતા છે. – પરષોત્તમ રૂપાલા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.