ભાજપના નેતાની પૌત્રીના લગ્નમાં કોરોના બાજુમાં, મોર ક્યાં બોલેના તાલે ગરબા ગાયા , રોમેલે ફરિયાદ કરી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી and हिंदी.