બિહારમાં બમ્પર વોટીંગ બપોર સુધીમાં 40 ટકા મતદાન

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.