નૌકાદળની રૂ.16 હજાર કરોડની ખરીદી અંગે CAGએ સવાલો ઊભા કર્યા, રાફેલ યુદ્ધ વિમાનોની ખરીદીની ગેરરિતીઓનો અહેવાલ સાંસદમાં પડેલો છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.