કોરોના ટેસ્ટ કરવામાં ભારતને પાકિસ્તાને કઈ રીતે પછાડ્યું ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી and हिंदी.