ખાંડ મિલો પર ખેડૂતોની 16,000 કરોડ રૂપિયા બાકી, ગુજરાતના ગરીબ ખેડૂતોના રૂ.924 કરોડ બાકી, સરકારના નાણાં ન મળતા કફોડી હાલત

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.