ડે. સી.એમ. નીતિન પટેલ ભાષણમાં ભાન ભૂલ્યા, કહ્યું “બનાસકાંઠાના લોકો મને છેતરી ગયા”

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.