ભાજપને ભારતમાં ફેસબુક મદદ કરી રહ્યું છે, ખોટી ફરિયાદોના આધારે સામાન્ય લોકોના એફબી બ્લોક કરે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.