12 હજાર ટ્રેનો હવે શરૂં થવાની તૈયારીમાં રોજના 2.30 કરોડ લોકો પ્રવાસ કરશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.