વિધાનસભામાં કોરોનામાં રૂપાણી સરકાર કોંગ્રેસને હાથે જુઠ બોલતી રંગે હાથ પકડાઈ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.