કમળમાંથી દોરા બનાવીને માસ્ક નું કાપડ તૈયાર કરતી મણિપુરની મહિલા, અનોખા માસ્કની વિદેશમાં ભારે માંગ છે

માસ્ક । Mask । 1 । AGN । allgujaratnews.in । Gujarati News ।
માસ્ક । Mask । 1 । AGN । allgujaratnews.in । Gujarati News ।

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.