નવો કાયદો: ભ્રમિત કરતી જાહેરાતો અને તેને કરનાર સેલિબ્રિટી તથા ઓનલાઇન નકલી માલ વેચનારાને કડક દંડ થશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.