વડોદરામાં પ્રજાના પૈસા ભાજપના નેતાઓ ઘરે લઈ જાય છે – સરવે

People's money goes to BJP leaders in Vadodara - survey

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.