અમદાવાદમાં પીરાણા અને બોપલ સૌથી વધું પ્રદુષિત વિસ્તાર

Pirana and Bhopal are the most polluted areas in Ahmedabad

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.