રોજ રાત્રે 20 વર્ષની શીતલ શર્મા અમદાવાદમાં ટ્રાફિક સીંગ્નલ પર ભૂખ્યા 400 બાળકોને ખાવાનું આપે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.