ગુજરાતમાં 3 લાખ ટીસી – પાવર ટ્રાન્સફોર્મર બળી ગયા, કોણ તપાસ કરશે, ખેડૂતોને કરોડોનું નુકસાન

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.