મહિલા દ્વારા સૌથી વધારે ઇવેન્ટ હોસ્ટ કરવા બદલ આ ગુજરાતી મહિલાને રેકોર્ડ બુકમાં સ્થાન

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.