તમામ રોગના ત્રણ ઈલાજ, ખેતરમાં કોઈ રોગ આવશે તો ભાગી જશે, 16 વર્ષનો આખા ગામના અનુભવ જોવા 20 હજાર ગામોમાંથી લોકો આવ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.