ભારતમાં ખરેખર બેકારી કેટલી છે ? અર્ધબેકારી ખતરનાક હદે વધી, 10 હજારની આવકમાં 80 ટકા લોકોનું આર્થિક શોષણ થઈ રહ્યું છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.