આવેદનપત્ર કલેક્ટરને આપવાનો શો અર્થ?

Hemantkumar Shah । AGN । allgujaratnews.in । Gujarati News । ગુજરાત
Hemantkumar Shah । AGN । allgujaratnews.in । Gujarati News । ગુજરાત

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.