ચીકન શોપમાં મારામારી કરનારા ભાજપના ડોન કોણ છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.