સુરતમાં મજૂરોએ બે વખત સરકાર સામે બળવો કેમ કર્યો ? આ રહ્યું રહસ્ય

Why did workers in Surat revolt against the government twice? The secret going on

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.