ફેસબૂક ભાજપને મદદ કરી રહ્યું હોવાના વિવાદ બાદ, ઝુકરબર્ગ અને અંબાણીએ  ધંધાની સ્પષ્ટતા કરી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.