[:gj]એરંડામાં ખેડૂતોના ભાવ દબાવી રૂ.5 હજાર કરોડની લૂંટ ચલાવતી વેપારી ગેંગ[:en]Price of Rs. 5000 crores loot of Gujarat farmers in castor[:hn]अरंडी में किसानों के रू.5 हजार करो का भाव लूटेरी व्यापारी गिरोह[:]

CASTOR
CASTOR

[:gj]ગાંધીનગર, 30 જાન્યુઆરી 2021

વેપારીઓની ગેંગે 40 ટકા ભાવ નીચા લઈ જઈને ખેડૂતોને લૂંટવા ષડયંત્ર કર્યું છે. છતાં ગુજરાત સરકારે કંઈ કર્યું નથી. ખેડૂતોનો નફાનો રૂપિયા 1500-1600નો માલ રૂપિયા 800માં ખરીદીને લૂંટવામાં આવી રહ્યો છે. જે ખરેખર સ્વામિનાથન સમિતિની ગણતરી પ્રમાણે ખેડૂતોને નફા માટે ભાવ રૂ.1500-1600  હોવો જોઈએ. જો 90 ટકા એરંડી વેચાઈ જાય તો, ગેંગની આ લૂંટ રૂ.5 હજાર કરોડ હોવાનો અંદાજ આંકડાઓ પરથી જણાય છે.

નીચા ભાવે ખરીદી

ગરીબ ખેડૂતોના એરંડા સસ્સામાં પડાવી લેવા માટે સતત 12 દિવસ કૃત્રિમ રીતે ભાવ નીચે લાવી દેવાયા છે. 12 દિવસ પહેલાં રૂપિયા 1300નો ભાવ હતો કે આ ગેંગે ઘટાડીને રૂપિયા 800થી નીચે લાવીને લાખો ટન એરંડી ખરીદી લીધી છે. આ લૂંટ વાયદા બજારમાં ચાલી છે. જેમાં સતત 12 દિવસ સુધી વધવા તો ન દીધા પણ 35થી 40 ટકા ઘટાડીને લૂંટ ચલાવી છે.

50થી 100 ટકા નફો

આ વર્ષે એરંડાનું વાવેતર લગભગ 40 ટકા ઘટી ગયું છે. જેની પાછળ આવી ગેંગ ઓછા ભાવ આપતી હોવાનું બહાર આવ્યું છે. ખેડૂતોનો 90 ટકા માલ પોતાના કબજામાં આવી ગયા બાદ ગેંગ દ્વારા ભાવ વધારાશે. જેમાં અબજો રૂપિયા આ વેપારી ગેંગ લૂંટી લેશે. ખેડૂતો લાચાર બનીને પોતાના રૂપિયા 100ના માલના રૂપિયા 125 કે 200 સુધી જોતા રહેશે.

તેજી લાવી લૂંટ થશે

ખેડૂતોએ એરંડા વેંચી દીધા બાદ ભાવમાં તેજી લાવવાની ચાલ ચાલવામાં આવી છે. કારણ કે 40 ટકા વાવેતર ઘટવા છતાં ભાવ વધવાના બદલે નીચા ગયા છે. જો નવા કાયદા પસાર થશે તો આવી લૂંટારું ગેંગ ખેડૂતોની વધું લુંટ કરશે.

30-40 ટકાનો ઘટાડો

2019માં 7.40 લાખ હેક્ટરમાં વાવેતર થયું હતું. તેની સામે 2020માં 6.38 લાખ હેક્ટરમાં વાવેતર થયું હતું. આમ 1.02 લાખ હેક્ટર વાવેતર ઘટી ગયું છે. જે 13.78 ટકાનો ઘટાડો સૂચવે છે. આ આંકડા સરકારી છે પણ ખેડૂતોના મતે આ ઘટાડો 30થી 40 ટકા સુધી થયો છે.

કચ્છ આગળ

કચ્છમાં 1.26 લાખ હેક્ટરમાં વાવેતર થયું હતું. જે કોઈ એક જિલ્લામાં સૌથી વધું છે. ઝોન પ્રમાણે બીજા નંબર પર છે.

ઉત્તર ગુજરાતમાં રાજ્યનું 50 ટકા વાવેતર

દિવેલાનું સૌથી વધું વાવેતર 3.39 લાખ હેક્ટર એટલે કે ગુજરાતના 50 ટકા ઉત્તર ગુજરાતના 6 જિલ્લામાં થયું છે. જેમાં બનાવકાંઠા 1 લાખ હેક્ટર, પાટણ 1 લાખ હેક્ટર, મહેસાણા 80 હજાર હેક્ટર જમીનમાં વાવેતર ગયા વર્ષે થયા હતા.

કૃષિ વિભાગના ઘારણા ખોટી પડી

2020-21માં ગુજરાતના કૃષિ વિભાગે ગણતરી મૂકી હતી કે 6.43 લાખ હેક્ટરમાં એરંડાનું વાવેતર થશે. ખરેખર તો 6.38 લાખ થયું હતું આમ 5 હજાર હેક્ટર ઘટાડો થયો હોવાનું કૃષિ વિભાગ માને છે. પણ ખેડૂતોના મતે 5 લાખ હેક્ટરથી વધું વાવેતર થયું ન હતું.

હેક્ટરે ઉત્પાદનની ધારણા

હેક્ટરે 2293 કિલોના ઉત્પાદનની સાથે કુલ ઉત્પાદન 14.74 લાખ ટન થવાની ધારણા કૃષિ વિભાગે વાવેતર પહેલાં મૂકી હતી. પણ તેનાથી પણ નીચું ઉત્પાદન ગયું છે.

10 લાખ ટન ઉત્પાદન

ખેડૂતોના મતે વાસ્તવમાં ઉત્પાદન  10 લાખ ટનથી વધું નથી. આમ વાવેતર તો ઓછું છે જ પણ ઉત્પાદન પણ ઓછું છે. જે આ ગેંગ સારી રીતે જાણતી હતી. તેમ છતાં ભાવને તોડી નાંખીને ખેડૂતોને લૂંટી લેવાયા છે.

5 હજાર કરોડની લૂંટ

75થી 100 કરોડ કિલોના ઉત્પાદનમાં એક કિલોના રૂ.40 મળે છે. જે ખરેખર રૂપિયા 80 મળવા જોઈતા હતા. કુલ 100 કરોડ કિલોના ઉત્પાદનથી રૂપિયા 4થી 6 હજાર કરોડ ખેડૂતોને મળી શકે. જે ખરેખર રૂપિયા 8થી 12 હજાર કરોડ મળવા જોઈતા હતા. આમ સરેરાશ રૂપિયા 5 હજાર કરોડની લૂંટ થઈ શકે છે. જો બધો માલ વેચાય અને આ ગેંગ ખરીદે તો આ નુકસાન થઈ શકે છે. આ માત્ર આંકડાકિય ધારણા છે.

ઉત્તર ગુજરાતની સટ્ટા ગેંગ

આમ ભાવ ઘટવાનું કારણ પણ ઉત્તર ગુજરાતની વેપારી ગેંગો છે. ડીસા આસપાસ આ ગેંગ સક્રિય છે. ભાવ તોડતી ગેંગના કારણે સૌથી વધું નુકસાન આ 3 જિલ્લાઓને થયું છે. આ ત્રણ જિલ્લાઓ ભાજપ સરકારને સમર્થન કરતાં હોવા છતાં આવી ખરાબ હાલત કરી મૂકવામાં આવી છે.

સૌરાષ્ટ્ર ને દક્ષિણ ગુજરાત બચી ગયા

વડોદરા, અમદાવાદ, ખેડા જિલ્લાના ખેડૂતોને પણ સારું એવું નુકસાન થયું છે. ઉત્તર ગુજરાતની ગેંગના કારણે સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતોએ ગયા ચોમાસામાં સુરેન્દ્ર નગરને બાદ કરતાં ક્યાંય વાવેતર થયા ન હતા. દક્ષિણ ગુજરાતમાં એરંડા પાકતાં નથી. તેથી સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાતના ખેડૂતો બચી ગયા છે.[:en]Gandhinagar, 30 January 2021

A gang of traders have conspired to rob farmers by reducing castor crop prices by 40 per cent. Yet the Gujarat government has done nothing. Profits of farmers are being looted by buying goods worth Rs 1,500-1,600 for Rs 800. In fact, according to the calculations of the Swaminathan Committee, the value should be Rs 1500–1600 for the benefit to the farmers, 20 kg. According to statistics, if 90 percent of castor is sold, the robbery of the gang is estimated to be Rs 5,000 crore.

Buy at a low price

Prices have been artificially lowered for 12 consecutive days to capture castor of poor farmers. 12 days ago, the price was Rs.1300 that this gang has bought millions of tons of castor by bringing down Rs.800. Loot is going on in the futures market. The price has been reduced by 35 to 40 percent.

50 to 100 percent profit

Castor cultivation has dropped by about 40 percent this year. Behind which it is revealed that such gangs are paying less. The gangs will raise prices after 90 percent of the farmers purchase the goods. This merchant gang will be robbed of billions of rupees. Despite a 40 per cent drop, prices have instead come down. If new laws are introduced, such robbery gangs will loot more farmers.

30-40 percent reduction

In 2019, 7.40 lakh hectares were planted. Against this, in 2020, 6.38 lakh hectares were planted. Thus, 1.02 lakh hectares has been reduced. Which indicates a decrease of 13.78 per cent. The figures are official. But according to farmers, the decline has been 30 to 40 percent.

Kutch first

In Kutch, 1.26 lakh hectares were planted. Which is the highest in any one district. Is ranked second by zone.

50% state cultivation in North Gujarat

There is 3.39 lakh hectares i.e. 50% of Gujarat is castor in 6 districts of North Gujarat. In which 1 lakh hectare was planted in Banaskantha, 1 lakh hectare in Patan, 80 thousand hectare in Mehsana.

Agriculture Department’s assumptions wrong

In 2020-21, the Gujarat Agriculture Department calculated that castor would be planted in 6.43 lakh hectares. In fact, it was 6.38 lakhs, thus according to the Department of Agriculture, the area is 5,000 hectares less. But according to the farmers, no more than 5 lakh hectares of castor were planted.

Yield per hectare

With production of 2293 kg per hectare in 2020-21, the total production before planting by the Department of Agriculture was expected to be 14.74 lakh tonnes. But even less production has been done.

10 million tons production

According to the farmers, the actual production does not exceed 1 million tonnes. Thus, not only planting is low, but production is also low. Whom this gang knew well. Yet farmers have been looted by breaking prices.

Loot of 5 thousand crores

Production of 75 to 100 crore kg yields Rs 40 per kg. Which is actually Rs 80. With a total production of 100 crore kilograms, farmers can get Rs 4,000 to 6,000 crores. Which was actually to get 8 to 12 thousand crores rupees. Thus, on an average Rs 5,000 crore can be looted. This can be a disadvantage if all the goods are sold and the gang buys them. This is just a statistical assumption.

Betting gangs of North Gujarat

The drop in prices is also attributed to the trade gangs of North Gujarat. This gang is active around Deesa-Tharad. These 3 districts have suffered the most due to price-breaking gangs. Despite supporting the BJP government, these three districts have been a poor condition.

Saurashtra and South Gujarat survived

Farmers in Vadodara, Ahmedabad, Kheda districts have also suffered well. Due to the North Gujarat gang, farmers in Saurashtra did not plant anywhere except in Surendra Nagar in the last monsoon. Casters do not grow in South Gujarat. So the farmers of Saurashtra, South Gujarat have survived.[:hn]गांधीनगर, 30 जनवरी 2021

व्यापारियों के एक गिरोह ने अरंडी-रेंडी की फसक की  कीमतें 40 फीसदी तक कम करके किसानों को लूटने की साजिश रची है। फिर भी गुजरात सरकार ने कुछ नहीं किया है। 800 रुपये में 1,500-1,600 रुपये का सामान खरीदकर किसानों का मुनाफा लूटा जा रहा है। वास्तव में, स्वामीनाथन समिति की गणना के अनुसार, किसानों को लाभ के लिए मूल्य 1500-1600 रुपये होना चाहिए। आंकड़ों के मुताबिक अगर 90 प्रतिशत अरंडी बेची जाती है, तो गिरोह की लूट 5,000 करोड़ रुपये आंकी जाती है।

कम कीमत पर खरीदें

गरीब किसानों के अरंडी गेंग को हथियाने के लिए लगातार 12 दिनों तक कीमतें कृत्रिम रूप से कम की गई हैं। 12 दिन पहले कीमत 1300 रुपये थी कि इस गिरोह ने 800 रुपये नीचे लाकर लाखों टन अरंडी खरीदी है। वायदा बाजार में लूट चल रही है। 35 से 40 प्रतिशत भाव कम कर दिया गया है।

50 से 100 प्रतिशत लाभ

इस वर्ष अरंडी की खेती में लगभग 40 प्रतिशत की गिरावट आई है। जिसके पीछे यह सामने आया है कि ऐसे गिरोह कम कीमत दे रहे हैं। 90 प्रतिशत किसानों का माल खरीद होने के बाद गिरोहों द्वारा कीमतें बढ़ाई जाएंगी। इस व्यापारी गिरोह से अरबों रुपये की लूट होगी। 40 फीसदी की गिरावट के बावजूद कीमतें बढ़ने की बजाय घट गई हैं। यदि नए कानून लागु  होते हैं, तो इस तरह के डाकू गिरोह अधिक किसानों को लूट लेंगे।

30-40 प्रतिशत की कमी

2019 में, 7.40 लाख हेक्टेयर रोपे गए थे। इसके विरुद्ध, 2020 में, 6.38 लाख हेक्टेयर रोपे गए थे। इस प्रकार, 1.02 लाख हेक्टेयर कम हो गया है। जो 13.78 फीसदी की कमी का संकेत देता है। आंकड़े आधिकारिक हैं। लेकिन किसानों के मुताबिक, गिरावट 30 से 40 फीसदी रही है।

कच्छ के पास

कच्छ में, 1.26 लाख हेक्टेयर रोपण किया गया था। जो किसी एक जिले में सबसे ज्यादा है। जोन द्वारा दूसरे स्थान पर है।

उत्तर गुजरात में राज्य की 50% खेती

3.39 लाख हेक्टेयर है यानी 50% गुजरात उत्तर गुजरात के 6 जिलों में एरंड है। जिसमें बनासकांठा में 1 लाख हेक्टेयर, पाटन में 1 लाख हेक्टेयर, मेहसाणा में 80 हजार हेक्टेयर लगाई गई थी।

कृषि विभाग की धारणाएँ गलत

2020-21 में, गुजरात कृषि विभाग ने गणना की थी कि अरंडी को 6.43 लाख हेक्टेयर में लगाया जाएगा। वास्तव में, यह 6.38 लाख था, इस प्रकार कृषि विभाग के अनुसार, इस क्षेत्र को 5,000 हेक्टेयर कम है। लेकिन किसानों के अनुसार, 5 लाख हेक्टेयर से अधिक एरंड नहीं लगाए गए थे।

प्रति हेक्टेयर उपज

2020-21 में 2293 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन के साथ, कृषि विभाग द्वारा रोपण से पहले कुल उत्पादन 14.74 लाख टन होने की उम्मीद थी। लेकिन इससे भी कम उत्पादन हुआ है।

10 लाख टन उत्पादन

किसानों के अनुसार, वास्तविक उत्पादन 1 मिलियन टन से अधिक नहीं है। इस प्रकार न केवल रोपण कम है, बल्कि उत्पादन भी कम है। जिसे यह गिरोह अच्छी तरह से जानता था। फिर भी कीमतों को तोड़कर किसानों को लूटा गया है।

5 हजार करोड़ की लूट

75 से 100 करोड़ किलोग्राम के उत्पादन से 40 रुपये प्रति किलो की कमाई होती है। जो वास्तव में 80 रु। 100 करोड़ किलोग्राम के कुल उत्पादन के साथ, किसान 4,000 से 6,000 करोड़ रुपये प्राप्त कर सकते हैं। जो वास्तव में 8 से 12 हजार करोड़ रुपये का मिलना था। इस प्रकार, औसतन 5,000 करोड़ रुपये लूटे जा सकते हैं। यह एक नुकसान हो सकता है अगर सभी सामान बेचे जाते हैं और गिरोह उन्हें खरीदता है। यह सिर्फ एक सांख्यिकीय धारणा है।

उत्तर गुजरात की सट्टेबाजी गिरोह

कीमतों में गिरावट का कारण उत्तर गुजरात के व्यापार गिरोह भी हैं। यह गिरोह डीसा के आसपास सक्रिय है। कीमत तोड़ने वाले गिरोहों के कारण इन 3 जिलों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। भाजपा सरकार को समर्थन देने के बावजूद, इन तीन जिलों को इतने खराब स्थिति में छोड़ दिया गया है।

सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात बच गए

वडोदरा, अहमदाबाद, खेड़ा जिलों के किसानों को भी अच्छा नुकसान हुआ है। उत्तर गुजरात गिरोह के कारण, सौराष्ट्र में किसानों ने पिछले मानसून में सुरेंद्र नगर को छोड़कर कहीं भी पौधे नहीं लगाए। कास्टर दक्षिण गुजरात में नहीं उगते हैं। तो सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात के किसान बच गए हैं।[:]