અમપાએ 30 દિવસમાં 20 હજાર ખાડા પૂરી દીધા, પણ કેમ પડ્યા તેની સામે કોઈ પગલાં નહીં – શું આ ખાડા કૌભાંડ છે ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.