ગુજરાતના પ્રોટિનથી ભરપુર ભાલિયા ઘઉં કેન્યા અને શ્રીલંકામાં પ્રથમ વખત નિકાસ થયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.