લુપ્ત થવાની આરે આવેલા શેળાને રૂ. 25 હજારમાં તાંત્રિક વિધિ માટે વેપાર કરતા પકડાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.