હવે ફ્લાઇટમાં પણ ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરો, Vistaraએ મફત વાઇફાઇ સેવા શરૂ કરી, કેટલો ચાર્જ લાગશે તે જાણો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.