ટ્રમ્પને મદદ કરવા માટે બિનનિવાસી ભારતીય અમેરિકનો તૈયાર છે, 12 કારણોસર 50 ટકા ભારતીયઓ ટ્રેમ્પ સાથે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.