કપાસીયા ખોળ પશુ માટે મોતનો કોળિયો બની ગયો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી and हिंदी.