પોલીસકર્મીઓને હવેથી કોવિડ-19 થી મૃત્યુ પર 10 લાખ અને આકસ્મિત મૃત્યુ પર મળશે 90 લાખ વીમા કવર

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.