પોસ્ટ ઓફિસમાં ડિપોઝીટના પૈસા ઉપાડવા માટે નિયમો સરળ બનાવાયા, હવે સાક્ષીઓએ આ કારણે હાજર નહીં રહેવું પડે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.