ભાજપ સરકારમાં રૂ.600 કરોડના મોટા જમીન કૌભાંડમાં રૂપાણીએ કોઈ પગલાં ન લીધા, હવે ફરિયાદ કરવા ક્યાં જવું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.