સોશિયલ મિડિયાના નેતા પ્રશાંત કિશોર અને સોશિયલ નેતા કન્હૈયા કુમાર બિહારની ચૂંટણીમાં ક્યાંક ખોવાઈ ગયા છે,

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.