ખેડૂતોનો પ્રશ્ન આવતાં ભાજપે મોરબીમાં નાગરિકતા સમર્થન રેલી રદ કરી – રાવણ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.