મુખ્યમંત્રીએ રાજ્ય મંત્રી મંડળમાં નવનિયુક્ત મંત્રીઓને વિભાગો ફાળવ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.