નર્મદાનું પાણી પુરું પાડવા માટે વૈષણવદેવીથી શાંતીપુરા સર્કલ સુધી 130.91 કરોડના ખર્ચે 23 કી.મી. લંબાઇની ટ્રંક મેઇન્સ નાંખવામાં આવી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.