5.50 લાખ રેમડીસિવિર ઈન્જેક્શનો મફતમાં આપવામાં આવ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.