ભાજપની સરકાર અને સંગઠનમાં દરબારોનો દબદબો પણ ક્ષત્રિઓની બાદબાકી કરી દેવામાં આવી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી and हिंदी.