અનેક લોકોને કરોડપતિ બનાવનારી GMM Pfaudler કંપનીના શેરમાં 8500% વળતર મળ્યા પછી નીચે કેમ જવા લાગ્યો?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.