ભાવનગરના નર્સ કિન્નરી ગામીતનો હુંકાર, જીવ જાય તો ભલે જાય

The roar of Bhavnagar nurse Kinnari Gamit, even if he dies

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી and हिंदी.