માસ્ક કરેલા હુમલાખોરો જાણતા હતા કોને મારવાના છે

જેએનયુ હિંસા: પોલીસ કહે છે કે માસ્ક કરેલા હુમલાખોરો જાણતા હતા કે કઇ રૂમમાં જવું જોઈએ. વિદ્યાર્થીઓને પસંદગીના નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા.

જેએનયુ કેમ્પસમાં હિંસા અંગે દિલ્હી પોલીસે શુક્રવારે એક પરિષદ યોજી હતી. દિલ્હી પોલીસ ડીસીપી / ક્રાઈમ જોય ટિર્કી કહે છે કે મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ શિયાળુ સેમેસ્ટર પરીક્ષાના પક્ષમાં હતા પરંતુ એસએફઆઈ, એઆઈએસએફ, એઆઈએસએ અને ડીએસએફ તેની વિરુદ્ધ હતા.

દિલ્હી પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર 4 જાન્યુઆરીએ સર્વર રૂમ સંપૂર્ણ નાશ પામ્યો હતો. 5 જાન્યુઆરીએ સવારે 11.30 વાગ્યે લડત થઈ હતી.પોલીસ કહે છે કે માસ્ક કરેલા હુમલાખોરો જાણતા હતા કે કયા ઓરડામાં જવું છે. વિદ્યાર્થીઓને પસંદગીના નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા.

પોલીસના જણાવ્યા મુજબ સીસીટીવી કેમેરા કામ કરી રહ્યા ન હતા.પ્રેસ પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન પોલીસે જણાવ્યું હતું કે 4 જાન્યુઆરીએ ચાર વિદ્યાર્થી સંગઠનોના વિદ્યાર્થીઓ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર આ વિદ્યાર્થીઓ એસએફઆઈ, એઆઈએસએ, એઆઈએસએફ, ડીએસએફના હતા. આ લોકો વિદ્યાર્થીઓની નોંધણીનો વિરોધ કરી રહ્યા હતા. બીજા દિવસે માસ્કવ્ડ શખ્સોએ હુમલો કર્યો.