ભાવનગરના જ્ઞાનસત્રમાં “સબલ્ટર્ન”ના અજ્ઞાની ગુણવંત શાહએ ડૉ.શુકલને અપમાનિત કર્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.