પર્યાવરણની ખેતી કરતાં ખેડૂતની વિદાય, જીતુ તળાવિયાએ ફાંસો ખાઈ આપઘાત કરી લીધો

ખેડૂત । AGN । allgujaratnews.in । Gujarati News ।
ખેડૂત । AGN । allgujaratnews.in । Gujarati News ।

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.