ગુજરાત ભાજપના પ્રમુખની અપરાધ કુંડળી જાહેર કરવા બદલ કોંગ્રેસના નેતાને ધમકી

ભાજપ - પાટિલ - Patil
ભાજપ - પાટિલ - Patil

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી and हिंदी.